Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työohjelmaesitykset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kaavan laatimiseen ja asiantuntijoiden valintaan liittyvät asiakirjat: Kuulutukset, ilmoitukset ja tiedotteet kaavan laatimisen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 
Säilytysaika:
2 vuotta lainvoimasta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lähetetyt kirjeet viranomaisille kansainvälistä kuulemista varten osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä työohjelmasta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Kirjeenvaihto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lausuntopyynnöt osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksista ja työohjelmaesityksestä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet lausunnot ja palautteet

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteenveto lausunnoista ja palautteista

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lausuntopyynnöt sidosryhmille (osallisille)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedotustilaisuuksien esittelyaineisto

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätökset (pöytäkirjat) kaavan laatimisesta, laajuudesta ja asiasisällöstä sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja työohjelman hyväksymisestä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätös annetuista vastineista (raportit ja vastineraportit, muutokset osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin, työohjelmiin)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien lausuntojen käsittelypöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien käsittelypöytäkirjat osallistumis- ja arviointiluonnoksesta ja työohjelmaesityksestä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kaavan laatimiseen ja asiantuntijoiden valintaan liittyvät asiakirjat: Päätöspöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kaavan laatimiseen ja asiantuntijoiden valintaan liittyvät asiakirjat: Tarjouspyynnöt, tarjousasiakirjat ja yhteenvedot, sopimukset

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 10 vuotta
 
Huomautukset:

Katso hankinnat ja kilpailuttaminen

 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnokset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton vastineet lausunnoista ja palautteista (lausuntojen ja palautteiden antajille)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Vastine