Kuntaliitto 25 vuotta

Henrik Stenbäck: Bra stämning

Henrik Stenbäck

Året jag arbetade på Kommunförbundet kom att avsluta min 30-åriga karriär som journalist på tidningarna Vasabladet, Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser. Efter Kommunförbundet blev jag politisk tjänsteman i riksdagen.

På Finlands kommuntidning var vägen att använda husets egna sakkunniga alltid kort. Jag lärde mig att använda mig av kunskapen hos förbundets sakkunniga på ett journalistiskt intressant sätt. Jag minns Kommunförbundet som ett hus med bra stämning, trevliga arbetskamrater och en öppenhet kolleger emellan.

I fall vård- och landskapsreformen förverkligas förändras också kommunerna. Det finns en risk att reformen leder till ett demokratiunderskott. Därför hoppas jag att kommunerna fortsätter vara den plattform där medborgarna verkligen kan göra sig hörda.

Det vore underligt om inte också Kommunförbundets verksamhet skulle påverkas av de radikala förändringarna som kommunerna genomgår. Kommunförbundet är en expertorganisation som man lyssnar på. Därför hoppas jag att förbundet agerar med stor trovärdighet och hög profil också i framtiden.

Henrik Stenbäck, 61, Helsingfors
Generalsekreterare för Svenska riksdagsgruppen
Redaktionschef för Finlands kommuntidning 2012–2013

25 tarinaa Kuntaliiton 25 vuodesta
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
tags