Kuntaliitto 25 vuotta

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma: Risteysasema

kp

Kuntaliiton historiaa on kuvannut näihin päiviin asti konsensushakuinen toimintatapa. Ennen se oli aika lailla vastakkainasettelua. Olin ennen Kuntaliiton syntyä töissä Kaupunkiliitossa. Kun tulin vuonna 2005 Kuntaliittoon, vähän erilaiset kulttuurit vielä näkyivät. Kymmenen vuoden aikana liiton profiili muuttui kuitenkin hyvin yhtenäiseksi, mutta ympäröivä maailma lähti muuttumaan.

Nyt palataan kovempaan vastakkainasetteluun ja luovutaan konsensusetenemisestä.

Yksi iso muutos on se, että markkinat ovat tulleet voimakkaasti kuvaan 2000-luvulla. Myös ihmisten ajattelutapa on muuttunut voimakkaasti. Aiemmin oltiin vahvasti kiinni paikallisuudessa ja yhteisöllisyydessä, mutta tänä päivänä olemme enenevissä määrin yksilöllisempiä ja yhä enemmän globaalisti ajattelevia. Kuntaliiton perusrooli on ollut vuosien mittaan kuntaperhekokonaisuuden yhteensovittaminen. Eri tahojen näkemysten eriytyminen johtaa siihen, että yhteensovittaminen tulee entistä vaikeammaksi. Voi jopa ajatella, että se tulee mahdottomaksi.

Kuntaliitto on aivan loistava, mielenkiintoinen ja antoisa paikka, jollaista muualla suomalaisessa yhteiskunnassa ole. Ei ole muuta paikkaa, jossa pystyy seuraamaan sekä valtakunnallisen että paikallisen tason kehitystä. Kuntaliiton asiantuntemus on hyvin arvostettua. Minun arviossani Kuntaliitto on monien asioiden risteysasema. Siinä konduktöörinä ollessaan näkee yhteiskunnan kokonaiskirjon ja siihen liittyvät haasteet.

Jos markkinoiden toiminta vain vahvistuu, maakunnat tulevat merkittäviksi toimijoiksi, suurista kaupunkikeskuksista tulee entistä monikulttuurisempia ja maaseutumaisista kunnissa väki ikääntyy ja vähenee, Kuntaliitolla on suuri haaste löytää isoja asioita, jotka kaikki tahot kokevat oman edunvalvontansa näkökulmasta tärkeiksi. Jollekin Kuntaliitto joutuu kumartamaan vähän syvempään ja toiselle vähän vähemmän. Sitä kannattaa nyt miettiä.

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, 55, Espoo
Kelan johtaja
Kaupunkiliitossa mm. tutkimuspäällikkö 1989–1992,
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja 2005–2009,
toimitusjohtaja 2010–2015

25 tarinaa Kuntaliiton 25 vuodesta
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
tags