Kuntaliitto 25 vuotta

Corinna Tammenmaa: Mångsidigt jobb

Corinna Tammenmaa

Året på förbundet var som en stor djupdykning i kommunerna i Svenskfinland. Arbetet var mångsidigt och kontakterna till kommunfältet roliga och intressanta. Jag har haft stor nytta av erfarenheterna från Kommunförbundet. Det var en trevlig arbetsgemenskap.

För mig som statstjänsteman är det en stor fördel att känna till hur kommunerna fungerar i praktiken. Kommunerna är den förvaltningsnivå som ligger närmast kunden och det är i kommunerna det märks när lagstiftningen inte fungerar. När vi gör språkliga konsekvensbedömningar på Justitieministeriet är det jätteviktigt att ha praktisk kommunkunskap, inte enbart teoretisk.

Kommunförbundet är en viktig samarbetspartner för hela statsrådet. Min förhoppning är att kommuner och landskap ska organisera sig i ett gemensamt förbund. En uppdelning i två separata organisationer låter inte vettigt och kan skapa motsättningar mellan kommuner och landskap, vilket vore ytterst beklagligt.

Corinna Tammenmaa, 44, Kyrkslätt
Språkrättsråd vid Justitieministeriet
Projektchef vid Kommunförbundet 2011–2012

25 tarinaa Kuntaliiton 25 vuodesta
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
tags