Kuntaliitto 25 vuotta

Kurt Torsell: Lärde mig systemet

kurt torsell

Jag har haft stor nytta av kontaktnätet jag fick via Kommunförbundet. Jag lärde mig hur systemet – lagstiftningsprocessen, stats- och kommunalförvaltningen, utbildningen osv. – fungerar inifrån, en erfarenhet jag öser ur än idag. Både som bildningsdirektör och som förändringsledare för yrkesutbildningen i Östnyland är det en fördel att jag arbetat på Kommunförbundet.

Under min tid på förbundet var elev- och studerandevårdslagen och förnyelsen av grundskolans läroplan aktuella, liksom förslaget till reform av grundutbildningen för invandrare.

Vård- och landskapsreformen blir startskottet för den kommunreform som tidigare regeringar har försökt men misslyckats åstadkomma. Förutom stora ändringar i de kommuner som blir kvar ser jag en risk att kommuner småningom införlivas i landskapen av ekonomiska skäl. Reformen påverkar också beslutsfattandet i de kommuner som blir kvar. Hur ska kommuner med få platser i ett framtida landskapsfullmäktige göra sig hörda?

Att splittra kommunernas och landskapens intressebevakning på många små aktörer ger en siloeffekt. Hur hanterar Kommunförbundet kommunernas och landskapens ofta motstridiga intressen på ett vettigt sätt?

Kurt Torsell, 50, Sibbo
Bildningsdirektör och förändringsledare
Sakkunnig vid Kommunförbundet 2008–2014

25 tarinaa Kuntaliiton 25 vuodesta
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
tags