Kuntaliitto 25 vuotta

Katarina Petrell: En bred utkikspost

Katarina Petrell

Tiden på Kommunförbundet gav mig en bred inblick i den kommunala vardagen, en erfarenhet jag har haft nytta av i mitt nuvarande arbete på statsrådets kansli. Svenska språkenheten betjänar samtliga ministerier och kommunsektorn berörs ofta i regeringspropositioner och lagstiftning. För den som känner till hur kommunerna fungerar är det lättare att ta till sig information i frågor som berör kommunsektorn och utnyttja informationen i sitt arbete.

Som utvecklingschef ansvarade jag för genomförandet av Kommunförbundets första mentorprogram för ordförande i kommunfullmäktige och -styrelser. Så småningom kom jag också att fungera som juridisk rådgivare för kommunerna i Svenskfinland.

Ämnen som var aktuella på den tiden var språklagstiftningen, Ålands särställning samt upphandlings- och avtalsfrågor.

I det politiska livet är det kommunerna som ligger den lilla människan närmast. Därför säger jag alltid att det är jätteviktigt att rösta i kommunala val. Kommunerna kommer att ha många – inte minst ekonomiska – utmaningar att hantera i framtiden.

Katarina Petrell, 58, Helsingfors
Enhetschef, Svenska språkenheten vid statsrådets kansli
Utvecklingschef vid Kommunförbundet 2000–2002

25 tarinaa Kuntaliiton 25 vuodesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista