Kuntaliitto 25 vuotta

Katarina Petrell: En bred utkikspost

Katarina Petrell

Tiden på Kommunförbundet gav mig en bred inblick i den kommunala vardagen, en erfarenhet jag har haft nytta av i mitt nuvarande arbete på statsrådets kansli. Svenska språkenheten betjänar samtliga ministerier och kommunsektorn berörs ofta i regeringspropositioner och lagstiftning. För den som känner till hur kommunerna fungerar är det lättare att ta till sig information i frågor som berör kommunsektorn och utnyttja informationen i sitt arbete.

Som utvecklingschef ansvarade jag för genomförandet av Kommunförbundets första mentorprogram för ordförande i kommunfullmäktige och -styrelser. Så småningom kom jag också att fungera som juridisk rådgivare för kommunerna i Svenskfinland.

Ämnen som var aktuella på den tiden var språklagstiftningen, Ålands särställning samt upphandlings- och avtalsfrågor.

I det politiska livet är det kommunerna som ligger den lilla människan närmast. Därför säger jag alltid att det är jätteviktigt att rösta i kommunala val. Kommunerna kommer att ha många – inte minst ekonomiska – utmaningar att hantera i framtiden.

Katarina Petrell, 58, Helsingfors
Enhetschef, Svenska språkenheten vid statsrådets kansli
Utvecklingschef vid Kommunförbundet 2000–2002

25 tarinaa Kuntaliiton 25 vuodesta
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
tags