Kuntaliitto 25 vuotta

Susanna Rautio: Yliopistolle mallia Kuntaliitosta

Susanna Rautio

Kuntien ja kaupunkien verkkoviestintäyhteistyö käynnistyi kunnolla sinä aikana, kun olin Kuntaliitossa. Vedin kuntien ja kaupunkien verkkoviestijöiden verkostoa, josta tuli hyvin aktiivinen edelläkävijäverkosto. Se lähti edistämään käyttäjälähtöistä, entistä strategisempaa ja laadukkaampaa verkkoviestintää.

Kuntaliiton verkkoviestintätyö integroitui kaikkeen muuhun toimintaan. Kun oli iso kunta- ja palvelurakenneuudistus, verkkoviestintä ja -palvelut löivät ensimmäisen kerran läpi. Kuntien johto arvosti sitä, mitä verkossa tehtiin.

Kuntaliitossa rakennettiin Kunnat.net, josta tuli kunta-alan päättäjäkanava. Kun tulin yliopistolle töihin, konsulttitoimistot tulivat sitä esittelemään minulle, että ’täällä käy kuule kaikki päättäjät, pitäisikö yliopistollekin tehdä tämmöinen’.

Kuntaliiton pitää olla jatkossakin rakentamassa suomalaista hyvinvointivaltiota ja sen kilpailukykyä. Sen pitää olla kumppanuus- ja vaikuttajaorganisaatio, jolla on asiantuntemusta siitä, mihin suuntaan Suomi on menossa.

Susanna Rautio, 50, Helsinki
Helsingin yliopiston viestintäpäällikkö (digitaalinen viestintä)
Kuntaliiton verkkoviestintäpäällikkö 2000–2007

25 tarinaa Kuntaliiton 25 vuodesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista