Kuntaliitto 25 vuotta

Timo Kietäväinen: Parempi sopia porukalla

Kietäväinen

Olin yhdistymisneuvotteluissa mukana kahdessa eri roolissa, ensin luottamushen­kilönä ja myöhemmin toimitusjohtajana. Kunnallisliiton hallituksen puheenjohtajana neuvottelin Kaupunkiliiton hallituksen puheenjoh­tajan Raimo Ilaskiven ja muiden yhdistymisessä mukana olevien liittojen johdon kanssa. Minut va­littiin sitten Kunnallisliiton toimitusjohtajaksi ja jäin vapaaehtoisesti pois eduskunnasta. Kun Kuntaliitto aloitti kesäkuussa 1993, muutimme Albertinkadulta Kuntatalolle, joka oli ollut kaupunkien talo. Minusta tuli varatoimitusjohtaja.

Keskeisin tavoite yhdistymisessä oli selkeyttää kuntakentän ääntä. Päävääntö neuvotteluissa käytiin tietysti Kunnallisliiton ja Kaupunkiliiton kes­ken. Oli sanonta, että köyhien kuntien rikas liitto ja rikkaiden kuntien köyhä liitto. Olimme yleensä ta­pelleet keskenämme sen sijaan, että olisi valvottu etua suhteessa valtiovaltaan.

Kun yhteinen sävel löytyi, vaikuttavuus kasvoi huomattavasti. Me – siis Kuntaliiton johto – olim­me voimakkaasti vaikuttamassa esimerkiksi kuntalainsäädännön uudistukseen. Kuntaliiton silloinen toimitusjohtaja Jussi-Pekka Alanen oli puheenjohtajana ja minä varapuheenjohtajana parlamentaarisessa komiteassa.

Kuntaliitto perustettiin lama-aikana eikä liiton taloudellinen tilanne ollut hyvä. Talousvaikeudet pahenivat, koska henkilöstöä oli mitoitettua enem­män. Kuntien kukkarolle ei voinut mennä yhtään enempää, joten kerran jouduttiin ottamaan vekse­leitä, jotta saatiin maksettua vuoden alussa palkat ennen kuin jäsenmaksut tulivat. Novo Groupin ja Ekokemin osakkeiden myynnit tekivät Kuntaliiton taloudesta vahvan. Myöhemmin säätiöinti oli mer­kittävä päätös.

Taloudellisesti Kuntaliitto on nyt vakaalla pohjal­la, mutta kyllä tässä on historian siipien havinaa. Ratkaisevaa on se, syntyykö mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen maakunnille oma liit­to. Olen viimeinen työelämässä oleva 1990-luvun alussa toiminut kuntajärjestöjohtaja. Voin sanoa kokemuksesta, että tulee todella paljon ongelmia, jos järjestöjä on useita. On paljon parempi sopia porukalla.

Timo Kietäväinen, 61, Helsinki
Kevan toimitusjohtaja
Kunnallisliiton toimitusjohtaja 1992–1993,
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja 1993–2016

25 tarinaa Kuntaliiton 25 vuodesta
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
tags