Kuntaliitto 25 vuotta

Jose Valanta: Todellinen korkeakouluni

Jose Valanta

Siirryin Kuntaliittoon Turun yliopiston valtio-opin laitokselta, jossa toimin muun muassa tutkijana ja opettajana. Loikka tiedemaailmasta kuntakentälle oli minun osaltani lyhyt ja hyvin mieluisa.

Kuntademokratia eli tuolloin vakaata aikaa, jolloin toimintaa kehitettiin pitkäjänteisesti – poukkoilevat kokeilut ja impulsiiviset muutokset olivat vielä näke­mättä. Vuonna 1997 Kuntaliitossa näkyi vielä suuren fuusion sulattelu.

Olin valmistunut valtiotieteen lisensiaatiksi, mutta kyllä Kuntaliitto oli se todelli­nen korkeakouluni. Olen ikuisesti kiitollinen siitä, että kokeneemmat asiantuntijat ottivat tällaisen juniorin mukaan kehitystyöhön ja antoivat samalla vastuuta ja tukea. Kuntaliitossa tunsin, että pystyin kehittymään ammatillisessa osaamisessa rahkeitani vastaavaan mittaan. Samalla syntyi laaja näkemys koko yhteiskunnasta.

Vuosina 1997–2003 Kuntaliitto edusti vanhaa ja vakaata maailmaa. Tänään Kuntaliiton rooli palvella sekä pieniä että suuria kuntia tasapuolisesti ei ole helppo. Tulevaisuudesta osaamme sanoa oikeastaan vain sen, että muutos – jonka sisällön tunnemme hieman hatarasti – on mahdollisesti ovella.

 

Jose Valanta, 55, Lahti
Vantaan elinkeinojohtaja
Kuntaliitossa 1997–2003 eri tehtävissä, mm. kehityspäällikkö

25 tarinaa Kuntaliiton 25 vuodesta
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
Asiantuntijasivu
13.6.2018
tags