Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajina -koulutuskiertue

Koulutusta valtuustotyön alkuun

Uudet kunnanvaltuustot ovat aloittaneet työnsä kesäkuun alusta. Tälle valtuustokaudelle tarjotaan kaikille maan valtuutetuille peruskoulutus kunnan roolista ja valtuuston strategisesta johtamisesta. Ensimmäinen Kuntasäätiön kustantama koulutus oli Keravalla 13. kesäkuuta.

Kuntaliiton uusi tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen kävi läpi kunnan asemaa muutosten keskellä ja tulevaisuudessa painottuvia kunnan rooleja. Valtuutetut miettivät oman kuntansa roolipainotuksia. Keravalaiset valtuutetut painottivat sivistysroolia, Järvenpäässä pinnalle nousee enemmän elinvoimarooli. Pornaisissa nähtiin paljon elinympäristön ja yhteisöllisyyden roolin vahvuuksia, Tuusula ja Mäntsälä kehittävät erityisesti sivistystä ja siinä koulutusyhteistyötä.

- Roolit menevät luonnollisesti ristiin, ja olennaista on päättäjien kokonaisnäkemys, yhteistyökyky ja rohkeus katsoa tulevaisuuteen, sanoi Jenni Airaksinen.

Airaksinen korosti myös johtamisen muutoksia:

- Luottamushenkilöt ovat avainasemassa kunnan parasta luotaessa. Aktiivisuus ja verkostot korostuvat, toiminta myös valtuustosalin ulkopuolella.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Sini Sallinen rakensi kunnan strategian pohjaa ja siihen tarvittavaa luottamushenkilön taitokehikkoa. Yleisö vahvisti tärkeimmät valtuutetun ominaisuudet: mahdollistava, uudistava, verkostoituva, avoimuutta edistävä.

Suurin osa Keravan koulutuksen osanottajista oli uusia valtuutettuja. Koulutus oli myös hyvä tilaisuus tutustua naapurikuntien tilanteeseen ja valtuutettuihin. Jokaisella kunnalla on lisäksi oma käytännön perehdytyksensä valtuustotyöhön. Kuntaliiton tytäryhtiö FCG Koulutus Oy järjestää peruskoulutusta muun muassa lakiasioista syksyllä.

Kuntasäätiön rahoittama puolen päivän seminaari järjestetään yhteensä 60 paikkakunnalla. Koulutus keskittyy strategiseen johtamiseen, muutoksen hallintaan ja kunnan roolien hahmottamiseen elinvoiman ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Lue lisää kiertueesta FCG:n sivuilta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista