Kuntaliitto hakee kuntia ”Kunta hyvinvoinnin edistäjänä” -verkostoprojektiin

hyvinvointi

Kunnan lakisääteisenä tehtävänä säilyy tulevaisuudessakin kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Tämä tehtävä on kuitenkin suurten murrosten alla. Kuntalaisten hyvinvoinnin muutoksen ohella on kuntien toimintakenttä muuttumassa merkittävällä tavalla. Sote- ja maakuntauudistus muovaa kuntien hyvinvointiroolia ja tuo toimijakentälle uuden tahon, jolla on vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin. Myös digitalisaatio ja muut muutostrendit muovaavat hyvinvoinnin edistämistä ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiselle, että kuntalaisten osallistamiselle.

Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat käynnistämässä verkostoprojektia (2017-2019), jossa keskitytään kunnan muuttuvaan hyvinvointirooliin. Verkostoprojektissa taustoitetaan hyvinvoinnin edistämisen käsitettä ja tuotetaan materiaalia paikallisen ja alueellisen keskustelun toteuttamiseksi. Hyvinvointijohtaminen on erityisesti projektin ensimmäisen vuoden teemana. Miten kuntien hyvinvointijohtaminen muuttuu ja mitä se käytännössä on esimerkiksi kuntien ja maakuntien yhdyspinnalla? Tähän etsitään verkostokuntien kanssa hyviä johtamiskäytäntöjä ja rakenteita. Projektissa tuetaan laaja-alaista hyvinvointinäkemystä ja kootaan sen pohjalta konkreettisia toimia hyvinvoinnin edistämisen osalta niin kunnissa kuin myös yhdyspinnoilla. Verkostoprojektissa tuotetaan hyvinvointinäkökulmaa myös kuntien, maakuntien sekä järjestöjen välisiin kumppanuussopimuksiin. Projektin loppupuolella keskitytään hyvinvointiennakointiin ja erilaisten hyvien käytäntöjen kokeilemiseen.

Verkostoprojektiin osallistuvat kunnat työskentelevät kuntakohtaisissa, maakunnallisissa ja kansallisissa tapaamisissa projektin teemojen parissa. Suuret kunnat osallistuvat projektiin 4000€ vuosimaksulla ja muut kunnat sekä maakunnat puolestaan 3000€ vuosimaksulla. Projektissa hyödynnetään alustana myös Terve kunta -verkostoa ja tehdään kiinteää yhteistyötä THL:n kanssa. Verkostoprojekti käynnistyy virallisesti kesäkuussa.

Mikäli kuntasi tai maakuntasi on kiinnostunut kehittämään paikallista ja maakunnallista hyvinvoinnin edistämistä ja -johtamista, ota yhteyttä projektipäällikkö Ville Niemiseen.

Tapahtuma
Tapahtuma
Ajankohtaista
6.6.2017
Ville Nieminen

Ville Nieminen

Asiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2749, +358 50 564 6622
Vastuualueet
  • tulevaisuuden kunta
  • kestävyyden johtaminen ja kuntaliitosten seuranta
  • vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa, EVA