Kuntien tuottavuusvertailu

kuntien tuottavuus

Kuntien tuottavuusvertailu on kunnille ja kuntayhtymille avoin palvelu, jossa seurataan eri palveluiden tuottavuuden kehitys ajassa. Tuottavuusvertailu mahdollistaa tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen valikoiduista ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluista.

Taloudellista tuottavuutta kuvataan reaalisen yksikkökustannuksen muutoksena ajassa. Suoritteet perustuvat tuotteistukseen ja olosuhdetekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin. Palveluun liittyvät tuotteet saatetaan vertailukelpoisiksi kustannuspainokertoimien avulla. Näin eriarvoiset tuotteet saadaan vertailukelpoisiksi ja osaksi tuotosta.

Tuottavuuden indeksikäyrä kuvaa aikasarjana kunnan omaa kehitystä. Indeksikäyrä lasketaan aina suhteessa perusvuoteen, joka saa arvon 100. Perusvuodeksi on lähtökohtaisesti valittu se vuosi, jolloin datan laatu on riittävällä tasolla. Tuottavuusindeksin osalta olennaisinta on, että käyrän vuodet ovat vertailukelpoisia keskenään.

Tuottavuusvertailun mittarin tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi kunnan talousarvion tuottavuustavoitteiden seurannassa sekä tarkastuslautakunnan tuloksellisuusarvioinnissa. Tuottavuusvertailu mahdollistaa oman organisaation tuottavuuden vertaamisen verrokkikuntiin. Vertailun avulla saadaan vietyä tuottavuusajattelun ja -johtamisen toimintakulttuuria omaan organisaatioon.

Tuottavuusvertailun interaktiiviset kuvaajat löytyvät osoitteesta: www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu

Tuottavuusvertailua rahoitetaan jäsenmaksuilla. Käyttäjämaksu vuodelle 2017 on enimmillään 2000 € (+ alv) per kunta.

Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!