Uusi asetus rakennusten esteettömyydestä

Valtioneuvosto hyväksyi 4.5.2017 uuden asetuksen rakennusten esteettömyydestä. Uusi asetus selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia.

Esteettömyysvaatimukset on kohdennettu erityyppisiin rakennuksiin niiden käyttötarkoituksen mukaan. Asetusta sovelletaan uuden hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike- ja asuinrakennuksen rakentamiseen. Uuden varasto- ja tuotantorakennuksen rakentamiseen sovelletaan osaa säännöksistä. Uuden pientalon rakentamiseen sovelletaan ainoastaan kolmea asetuksen pykälää (2 - 4 §). Asetuksen soveltamisessa rakennusluvan vaativiin korjaus- ja muutostoimenpiteisiin on rakennuksen ominaisuuksiin sekä toimenpiteen laatuun ja laajuuteen sidottua harkintavaltaa.

Asetuksella kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 53 §.

Asetus tulee voimaan 1.1.2018. Asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan rakennuslupahakemukseen sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Minna Mättö
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädäntö
  • rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvät juridiset kysymykset
  • luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluun liittyvät juridiset kysymykset
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!