Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Arvojen muutokset

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja. Esimerkiksi arvojen muutokset näkyvät kuntalaisten käyttäytymisessä.

​Ihmisten arvot ovat yhä nopeammassa muutoksessa. Verkko mahdollistaa täysin paikasta riippumattomat yhteisöt, jotka jakavat samoja arvoja. Lisäksi Euroopassa näyttää samaan aikaan olevan vahvistumassa sekä nationalismi että maailmankansalaisuus. Saman tyyppinen ääripäitä korostava kehitys on nähtävissä myös arvokonservatiivisuuden ja arvoliberaalisuuden suhteen.          

Työelämässä uudet sukupolvet haastavat vallitsevaa työkulttuuria. Organisaation toiminnan eettisyydellä on yhä enemmän merkitystä. Lisäksi pitkäaikainen kiinnittyminen yhteen organisaatioon, toimialaan tai ammattiin on vähentymässä. Avoimuuden, joustavuuden ja aloitteellisuuden vaatimus kohdistuu myös poliittiseen päätöksentekoon ja julkisiin palveluihin.

Nuorten ja vanhojen ikäluokkien arvomaailmat eroavat rajusti toisistaan samalla kun valinnanvapaus ja yksilöllisyys synnyttävät tarjoamaan uusia elementtejä: elämyksellisyys, pelillistyminen, ekologisuus, vaihdantatalous, paikallisuus, autenttisuus, pop up-tarjonta, lähiruoka jne. ovat samanaikaisesti saatavilla perinteisen massatuotannon rinnalla.

Minkälaisia kehittämistarpeita ja vaikutuksia arvojen muutokset asettavat omassa toimintaympäristössäsi? 

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

Tagit