Julkaisun kansi

Kuntapäättäjän kokouskäsikirja

Tekijät
Haapalehto Saija
Julkaisupäivä

Aihealueet

Hinta
20.00€
Kuvaus
Käsikirja on tarkoitettu kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle tukemaan käytännön työskentelyä kunnan hallinnossa. Kuntaa koskeva sääntely koskee sellaisenaan myös kuntayhtymiä, jollei tekstissä erikseen toisin mainita.

Kunnan luottamushenkilöillä on tärkeä rooli paikallishallinnon demokratian toteuttajana. Tehtävään sisältyy myös paljon vastuuta. Vastuu on toisaalta poliittista vastuuta äänestäjiä kohtaan, mutta myös oikeudellista vastuuta päätöksentekijänä. On hyvä tietää, miten toimia. Käsikirja keskittyy kunnan päätöksentekoon, hallintoon ja kokousmenettelyyn. Sen tarkoitus on antaa perustiedot kunnan hallinnosta, sitä koskevasta lainsäädännöstä, luottamushenkilön asemasta, esteellisyydestä ja kokousmenettelystä. Jokaisen luvun lopussa on yhteenveto, jossa kerrataan kyseisen luvun keskeiset asiat.

Julkaisun sisältö vastaa pääosin Suomen Kuntaliiton johtavan lakimiehen Heikki Harjulan vuonna 2017 kirjoittamaa Kunnan kokousmuistia. Kunnan hallinto on kuitenkin sähköistynyt viime vuosina. Siksi julkaisuun on lisätty sähköistä kokousta ja päätöksentekomenettelyä koskevat osiot. Myös julkisuutta ja tietosuojaa koskevia kysymyksiä on käsitelty aiempaa laajemmin.
Julkaisupäivä
ISBN
978-952-293-787-2
Sivumäärä
48
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto