Kuntatalouden tilannekuva, ennusteet ja indeksit

 

Kuntatalouden tilannekuva neljännesvuosittain, pidemmän aikavälin kehitys sekä kunta- ja kansantalouden ennusteet.

Kuntatalous neljännesvuosittain

PBI-näkymä

Päivitetty 14.8.2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2027

Lähde: VM, Kuntatalousohjelma 23.3.2023 sekä Kuntaliiton laskelmat

Kansantalous ja julkinen talous sekä kansantalouden ennusteet

Kuntatalouden indeksejä

Lähteinä ovat Tilastokeskuksen julkaisut. Indeksien ennusteet ovat valtiovarainministeriön suhdannekatsauksista.

Taulukoiden sisällöt:

Aikasarja keskeisistä indeksiluvuista, joissa indeksin perusvuodeksi on merkitty 2000 vertailukelpoisuuden helpottamiseksi, sisältää seuraavat indeksit: kuluttajahinta-, rakennuskustannus-, tukkuhinta-, palkansaajien ansiotasoindeksi- ja peruspalvelujen hintaindeksi.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista