Velkaantuminen ja investoinnit

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta vuoden 2020 lopussa oli tilinpäätösten mukaan 23,4 miljardia euroa, mikä on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna noin 10 prosenttia. Lainakantaa ovat kasvattaneet kuluneella vuosikymmenellä kuntien tehtävien lisääntyminen ja merkittävät investointipaineet.

Kuntien valtionosuuksien leikkaukset, tehtävien kasvu ja palvelujen kysynnän lisäys ovat pienentäneet kuntien investointien tulorahoitusosuutta, mikä yhdessä korkean investointitason kanssa on kiihdyttänyt kuntien velkaantumista. Tämä selittää valtaosan kuntien velkamäärän kasvusta, josta niin sanottua syömävelkaa 2000-luvulla on ollut noin 5 %. Tuoreimmat tilastot kertovat kuntien velkaantumisen kiihtymisestä.

Kuntakohtaiset erot lainojen määrissä ovat suuria. Johtopäätöksiä on kuitenkin syytä tehdä varovasti, sillä kuntien velkaan ja sen rakenteeseen vaikuttavat muun muassa kunnan organisaatio ja kehitysvaihe sekä siitä johtuvat eritasoiset investointitarpeet.

Useissa kunnissa lopullinen velallinen on liikelaitos tai yhtiö. Tällaisissa tapauksissa kyseisen yksikön toiminnan taloudellinen tulos vaikuttaa lainanhoitokykyyn. Näistä syistä esimerkiksi vertailu asukaskohtaisista lainamääristä ei välttämättä anna koko kuvaa kuntien kokonaistaloudellisesta tilanteesta.

Kansantalouden tilinpidon mukaan vuonna 2020 paikallishallinnon investoinnit olivat runsas kymmenesosa kaikista investoinneista eli noin 7 miljardia euroa. Toisin kuin muilla sektoreilla, paikallishallinnon investoinnit ovat kasvaneet koko ajan finanssikriisin jälkeen. Tosin vuodesta 2014 lähtien myös muiden sektoreiden investoinnit ovat olleet kasvussa. Voidaan siis sanoa, että kuntien ja kuntayhtymien investoinnit ylläpitävät kasvua ja työllisyyttä.

Kuntien investoinnit kohdistuvat valtaosaltaan rakennuksiin ja teihin, vesi- ja viemäriverkostoihin sekä muuhun talouden kehitystä edistävään perusinfrastruktuuriin. Lisäksi kunnilla on merkittävä toimitilojen ja rakennusten korjausvelka, jonka suuruudeksi on arvioitu jopa runsaat 4 miljardia euroa.

Liitteet:

Kuntasektorin velkaantuminen (PBI)

Aaro Hottinen

Aaro Hottinen

Kuntatalouden tilastoasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2251, +358 46 921 0989
Vastuualueet
  • Kuntatalouden tietoaineistojen käsittely, analysointi sekä visualisointi
  • Asiantuntija- ja kehitystehtävät tilastoasioissa
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.