Jätealan strateginen yhteistyöryhmä nimitetty

Ympäristöministeriö on 5.5.2017 asettanut työryhmän, jonka toimii jätealan strategisena yhteistyöryhmänä 15.5.2017-31.12.2019. Ryhmän tehtävänä on seurata ja analysoida jätealan tulevaisuutta, edistää kiertotaloutta jätealalla, ohjata jätehuollon valtakunnallista suunnittelua, edistää jätealan lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa sekä edistää jätealaa ja sen hankkeita koskevaa mielipiteiden vaihtoa. Jäseniä työryhmässä on useista keskeisistä ministeriöistä, etujärjestöistä sekä tutkimus- ja oppilaitoksista. Työryhmässä Kuntaliittoa edustaa kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija Tuulia Innala. Varajäsenenä on 2017 vuoden loppuun lakimies Nelli Tikka ja sen jälkeen lakimies Marko Nurmikolu. Kuntaliiton tavoitteena työryhmässä on tuoda esiin kuntien näkemyksiä ja edistää alan vuoropuhelua.

Tagit
Tuulia Innala

Tuulia Innala

Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta