Kokeiluista pontta uusille työllisyyden palveluille

Lakiluonnos alueiden kehittämisestä ja työllisyyden ja elinkeinojen edistämiseen liittyvistä kasvupalveluista keräsi runsaasi kommentteja, kaikkiaan 190 kuntaa antoi määräaikaan mennessä lausuntonsa. Em. puitelakiin liittyvät ns. sisältölakiesitykset ovat parhaillaan lausunnolla. Hallituksen esitys laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annettiin eduskunnalle 11.5.2017. Ehdotetun lain mukaan kokeilussa mukana olevat kunnat vastaavat kokeilualueilla julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta kokeilun asiakaskohderyhmälle. Kunta vastaa asiakkaiden ohjaamisesta erilaisiin työllistymistä tukeviin palveluihin, asiakkaiden palveluprosesseista ja palvelujen yhteensovittamisesta. Ehdotetun lain tavoitteena on tukea maakuntamalliin siirtymistä ja mahdollistaa työllisyyspalvelujen kehittäminen. Kokeilussa kehitetään työttömille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelujen tuottamiseen liittyvä toimintamalleja. Joillakin kokeilualueilla kuntouttava työtoiminta korvataan uudella työllistymistä tukevalla työelämäkokeilulla. Esityksen mukaan laki astuu voimaan 1.8.2017 ja se on voimassa vuoden 2018 loppuun.

Kokeilu toteutetaan Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Kahden tai useamman kunnan alueella toteutettavat kokeilualueet ovat Pori ja Rauma (Satakunta), Tampereen kaupunkiseutu (Pirkanmaa), Kuopion seutu (Pohjois-Savo), Turun seutu (Varsinais-Suomi) sekä Rovaniemi, Kemi, Kemijärvi, Tornio ja Sodankylä (Lappi). Maakunnallisissa ja kuntapohjaisissa kokeiluissa on mukana yhteensä 69 kuntaa.

Kokeiluun liittyy valtioneuvoston kanslian koordinoima TEAS-tutkimus. Tutkimuskonsortion (Demos Helsinki, MDI, Common Dialogues) tarkennettu tutkimussuunnitelma käsitellään kesäkuun alussa tutkimuksen ohjausryhmässä. Tutkimuksen tehtävänä on tukea palvelujen kehittämistä ja uuteen maakuntamalliin siirtymistä. Tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena on koota kokeiluihin pohjautuvat suositukset siitä, miten työvoima- ja yrityspalveluista saadaan asiakaslähtöisiä, työllisyyttä ja yrittäjyyttä kohottavia sekä työttömyyttä vähentäviä. Lisäksi siinä arvioidaan, mitkä kokeillut toimenpiteet voivat vähentää työttömyydestä julkiselle taloudelle aiheutuvia kokonaiskustannuksia ja muodostetaan suosituksia siitä, mitä kokeiluissa kehitettyjä palveluja ja toimenpiteitä kannattaa ja on mahdollista ottaa käyttöön maakuntamalliin siirryttäessä ja mitä toimintatapojen, rakenteiden ja säädösten uudistamista ne vaativat. Tutkimushankkeen lopputuloksena muodostetaan suositukset siitä, millaisia toimintamalleja tulisi ottaa käyttöön maakuntamallissa vuonna 2019.

Lisää aiheesta:

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.