Luonnos laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista lausunnolla

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 1.3.2017 luonnoksen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista laajalle lausuntokierrokselle. Lakiluonnosta täydennettiin 15.3. lakiluonnoksella Uudenmaan erillisratkaisusta. Alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen lakiluonnoksen osalta lausuntoaika päättyy 26.4. Eduskunnalle laki on tarkoitus antaa vielä keväällä 2017. Kuntaliitto tulee piakkoin julkaisemaan keskeiset päälinjaukset, joiden pohjalta yksityiskohtaisempaa lausuntoa lähdetään Kuntaliitossa rakentamaan. Kommentteja ja näkemyksiä tullaan paitsi jakamaan, myös ottamaan mielellään vastaan!

Alueiden kehittämisen ja kasvupalvelulain luonnoksen ytimen muodostavat seuraavat aiheet: lain tavoitteeksi on määritelty alueiden kehittämisen ja kasvupolitiikan tavoitteiden yhdistäminen laaja-alaiseksi kokonaisuudeksi. Keskeistä luonnoksessa on ns. kasvupalvelujen järjestämisen ja tuottamisen erottaminen. Julkiset tahot voivat toimia tuottajina vain yhtiömuodossa. Rakennerahastotoimintaa koskevat säännökset säilyvät pääosin ennallaan kuluvan ohjelmakauden ajan, kaikki maakunnat tulevat olemaan välittäviä toimielimiä. Alueiden kehittämisen järjestelmä esitetään rakentuvaksi pitkälti nykyisen pohjalle. Vastuun alueiden kehittämisestä esitetään olevan valtiolla, maakunnilla ja kunnilla, maakunta toimii aluekehitysviranomaisena ja tekee yhteistyötä kuntien kanssa.

Ns. sisältölakeihin kuuluvat laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, laki rekrytointi- ja osaamispalveluista, laki kotoutumisen edistämisestä. Nämä lakiluonnokset tulevat lausunnoille huhtikuussa ja ne on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017. Lisäksi on valmisteilla laki tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä koskien.

Tagit
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat