Maakuntien omat varat -hanke etsii tuleville maakunnille toimivaa rahoitusjärjestelmää

Suomen Kuntaliitto, Kuntarahoitus, Keva, KT Kuntatyönantajat ja Avainta ry. tilaavat Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoululta selvityksen tulevien maakuntien rahoitusjärjestelmästä.

Tutkimushankkeen tavoitteena on hahmotella, minkälainen järjestelmä sopii parhaiten tulevien maakuntien toiminnan rahoittamiseksi Suomessa. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti maakuntien omien varojen malleja, kun huomioidaan maakuntien itsehallinto, taloudellinen tehokkuus ja kannustinvaikutukset. Hankkeessa selvitetään myös millä eri tavoilla itsehallinnollisten alueiden rahoitus on toteutettu eri maissa, etenkin Pohjoismaissa.

Tutkimus toteutetaan useassa vaiheessa, mm. haastatteluilla, tieteellisellä paneelilla sekä aineistoanalyysillä.

Hankkeen vastuullisena tutkijana toimii HT Lotta-Maria Sinervo. Tutkimuksen toteutuksen aikaisina asiantuntijoina toimivat professori Lasse Oulasvirta sekä professori Jarmo Vakkuri.

Tutkimuksen lopputuloksena on raportti, jossa arvioidaan mahdollisten rahoitusmallien toteuttamiskelpoisuutta sekä etuja ja ongelmatekijöitä maakunnan toiminnan, tehtävän ja taloudenhoidon kannalta. Loppuraportti julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tags