Maakuntien tilakeskuksen kiinteistökysely

Maakuntien tilakeskus kartoittaa kunnilta vuokrattavat tilat

Kaarisairaalan pääaulan lasiseinä

Maakuntien käyttöön vuokrattavien tilojen tiedot kootaan kaikista Suomen kunnista 25. syyskuuta avautuvalla kyselyllä. Kiinteistötietoja tarvitaan jo nyt, että toiminnan sujuvuus voidaan turvata muutostilanteessa ja maakunnat saavat pohjatietoa tulevan palveluverkoston suunnittelemiseen. Kuntaliitto suosittelee, että kunnat vastaisivat Maakuntien tilakeskus Oy:n kyselyyn.

Vuoden 2020 alusta lähtien maakunnat vuokraavat tarvitsemansa tilat – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten, sosiaalipalveluiden, pelastusasemien ja hallinnon tiloja Maakuntien tilakeskus Oy:n kautta.

Tällä hetkellä kuntien omistamien tilojen kokonaismäärästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta arviot liikkuvat noin 7 miljoonassa neliömetrissä.

”Kyselyllä saamme kokonaiskuvan maakuntien käyttöön tulevasta kiinteistöomaisuudesta ja perustiedot vuokrasopimusten solmimiseksi maakuntien kanssa. Etenemme tilakysymyksissä ripeästi, että maakunnat voivat keskittyä palveluiden järjestämiseen uudistuksen viimeisessä, kiireisimmässä vaiheessa. Maakunnat saavat toimipaikkatiedot käyttöönsä heti, kun olemme saaneet tiedot kunnista”, lupaa Maakuntien tilakeskuksen asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén.

Kunnilla on aikaa vastata kyselyyn 14.12.2017 asti. Tietoja kysytään varsin laajasti, koska kerättävien tietojen perusteella luodaan vuokrasopimukset ja samalla kunta voi raportoida lakisääteiset toimitiloihin liittyvät vastuunsa.

”Kun kyselyn täyttää nyt huolella, tietoja ei enää tarvitse selvittää maakuntauudistuksen valmistelussa tai valtakunnan tasolla lisäkyselyillä. Suurin osa tiedoista on perustietoja, jotka kunnista löytynevät helposti, mutta esimerkiksi pohjapiirustuksien kerääminen voi olla suuri työ. Siksi kyselyyn vastaamiseen on syytä osoittaa riittävästi osaajien työaikaa”, arvioi Hollmén.

Kyselyssä kerätään tiedot myös vuokrasopimuksista, joilla kunta on vuokrannut tiloja toimintaansa muilta kiinteistönomistajilta. Maakuntauudistuksessa myös ne vuokrasopimukset siirtyvät kunnan vastuulta maakuntien vastuulle, muutamin pienin poikkeuksin.

Miten vuokrat määritellään?

Vuoden 2020 alusta lähtien maakunnat maksavat toimitiloista vuokraa kunnille. Vuokran määrä perustuu joko nykyiseen kunnan sisäiseen vuokrajärjestelmään tai teknisistä arvoista määritettyyn pääomavuokran sekä ylläpitokustannusten korvaamiseen.

Teknisten arvojen ja vuokrien määrittelyn tekee Maakuntien tilakeskus Oy, vuokratason perustan määrittelee myöhemmin annettavaa valtioneuvoston asetus. Tilojen tekniset arvot ja vuokrat määritellään vappuun 2018 mennessä, minkä jälkeen sekä maakunnille että kunnille toimitetaan arvio tulevista vuokrista. Vuokrasopimus tehdään maakunnan kanssa aluksi kolmeksi vuodeksi, minkä lisäksi maakunnalla on vuoden optiomahdollisuus.

Kunnat saavat kiinteistökyselyn ja sen toteuttamiseen liittyvät järjestelmätunnukset 25.9., vastausaikaa on 14.12.2017 asti. Kyselyn toteuttaa käytännössä FCG Konsultointi Oy ja sen kumppaneina Rapal Oy ja Tilakonsultit Oy.

Maakuntien tilakeskus avaa kyselyn ajaksi neuvontapuhelimen numerossa 044 031 2252 ja sähköpostin makukiinteistot@optimaze.net, joista saa apua aineistonkeruuseen liittyvissä kysymyksissä suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätietoa

Mikko Hollmén, asiakkuusjohtaja, Maakuntien tilakeskus Oy, p. 040 656 5070, mikko.hollmen@maakuntientilakeskus.fi
 

Maakuntien tilakeskus Oy tarjoaa toimitiloja suomalaisten hyvinvointia ja alueiden elinvoimaisuutta edistäviin palveluihin. Tehtävämme on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin. Haluamme tarjota asiakkaillemme julkisen kiinteistöhallinnan parasta osaamista toimitilojen vuokrauksessa, rakennuttamisessa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Lisätietoa Maakuntien tilakeskuksen toiminnasta ja valmisteluvaiheesta

Tags