Korjaus Kuntaliiton uutiskirjeen uutisointiin

Päätösten tiedoksianto kesäaikana 1.6.2017 lukien

Laki-infon Päätösten tiedoksianto kesäaikana -otsikon alla oli tarkoitus muistuttaa tuoreesta yleiskirjeestä 15/2017, jossa on käsitelty Kunnan verkkotiedottamista sekä käsitelty mm. päätösten tiedoksiantoa.

1.6.2017 lukien kuntalain mukaiset päätökset on tullut antaa kuntalaisille tiedoksi laittamalla päätökset yleiseen tietoverkkoon.

Erityislakien mukainen tiedoksianto tapahtuu kuuluttamalla ensin päätöksen nähtävillä olosta. Tämä puolestaan tulee toistaiseksi tehdä useiden lakien mukaan edelleen kunnan ilmoitustaululla – siis fyysisellä ilmoitustaululla.

Tämän vuoksi on edelleen otettava huomioon, että kunnan ilmoitustaululle on oltava vapaa pääsy, vaikka kunnanvirasto olisi suljettuna, kuten kesäloma-aikana. Nähtävillä olevien asiakirjojen on oltava saatavilla virka-aikana sellaisessa kuulutuksessa mainitussa paikassa, jonne pääsee, vaikka rakennus olisi suljettuna. 

 

Muilta osin kehotamme tutustumaan verkkotiedottamista koskevaan yleiskirjeeseen 15/2017.

 

 

 

Tags