Tutkimus- ja kunnostusohjelmasta konkreettista apua kunnille

Pilaantunut maaperä ei ole menetetty mahdollisuus

Maaperän suojelua ja kunnostamista on edistetty Suomessa jo neljännesvuosisadan ajan. Alueita, joiden tiedetään tai epäillään olevan pilaantuneita, oli vuonna 2015 jo lähes 25 000. Näistä kunnostettuja on vasta noin viidennes. Edessä on tuhansien alueiden tutkiminen ja mahdollinen kunnostaminen. Riskialttiiden kohteiden osalta tilanteeseen tuo apua Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima tutkimus- ja kunnostusohjelma sekä kokeiluhanke.

Tutkimus- ja kunnostusohjelmasta konkreettista apua kunnille

Valtakunnallisessa maaperän tutkimus- ja kunnostusohjelmassa tunnistetaan, tutkitaan ja kunnostetaan terveyden, vedenhankinnan ja luontoarvojen kannalta kiireelliset riskikohteet. Tavoitteena on tunnistaa merkittävät pilaantuneet alueet ja saada niiden riskit kestävällä tavalla hallintaan.

  • Keskeistä ohjelmassa on tiivis yhteistyö kunnan, maanomistajan, alueellisen ELY-keskuksen, Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä muiden asiantuntijoiden välillä, painottaa ohjelman projektipäällikkö Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kun tutkimukset pilaantuneeksi epäillyillä riskialueilla on tehty, kohteet jaetaan sellaisiin, jotka eivät vaadi jatkotoimenpiteitä ja sellaisiin, joissa riskinhallintatoimet ovat tarpeen. Jälkimmäiset järjestetään jälleen kiireellisyysjärjestykseen. Lisäksi kohteet jaetaan isännällisiin ja isännättömiin kohteisiin kunnostusohjelmaa varten.

Isännällisissä kohteissa lähdetään siitä, että pilaantumisesta vastaavat toteuttavat itse tarvittavat selvitykset ja riskinhallintatoimet. Isännättömistä kohteista taas valtaosa on kuntien omistuksessa ja kunnat ottavat mahdollisuuksien mukaan osaa niin tutkimuksiin kuin kunnostuksiin. Isännättömissä kohteissa kunnostusta rahoitetaan myös valtion rahoitusjärjestelmillä.

Jos kunnassa on riskialueita, kannattaa olla yhteydessä alueelliseen ELY-keskukseen tai Pirkanmaan ELY-keskukseen, jonka kanssa tilanne ja toimet arvioidaan tapauskohtaisesti. Tutkimusohjelmassa keskitytään kohteisiin, joiden arvioidaan aiheuttavan merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä.

Kokeiluhankkeessa etsitään uusia toimintamalleja ja ratkaisuja

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeella edistetään kiertotaloutta sekä cleantech-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan. Kokeiluhanke on osa Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta.

Tutkimus- ja kunnostusohjelman sekä pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanketta koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus. Hankkeissa on mukana useita toimijoita, mm. alueelliset ELY-keskukset, ympäristöministeriö ja alan konsultit.

Kuntaliitto kannustaa kuntia aktiivisuuteen riskialueiden kartoittamisessa yhteistyössä alueen ELY-keskuksen kanssa ja kestävien kunnostusmenetelmien käyttöön otossa.

Lisätietoa:

Tags