Selvitys ICT-palveluiden vastuunsiirron skenaarioista valmistunut

Helmikuun lopulla käynnistyneessä projektissa tunnistettiin ja arvioitiin kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille siirtyvien ICT-palveluiden vastuunsiirron toteuttamisen päävaihtoehdot. Selvitys toteutettiin työhön osallistuneiden referenssimaakuntien (Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pirkanmaa sekä Pohjois-Pohjanmaa) ja kansallisten toimijoiden yhteistyönä Kuntaliiton yhteydessä toimivan AKUSTI-foorumin kautta.

Selvityksessä lähdettiin siitä, että maakunnilla tulee olemaan vastuu niiden tehtäviin liittyvän tietohallinnon järjestämisestä ja skenaarioissa tarkasteltiin ICT-palvelutuotannon organisoinnin ja vastuusiirron vaihtoehtoja. Suositeltavat ICT-palveluiden vastuunsiirron skenaariovaihtoehdot pohjautuvat sairaanhoitopiirien, maakuntien liittojen tai kuntien nykyjärjestelmien hyödyntämiseen tilanteessa, jossa maakuntien perustamisen aikataulu ei mahdollista järjestelmäratkaisujen kattavaa kilpailuttamista eikä myöskään maakuntien valtakunnallinen ICT-palvelukeskus pysty kattavasti tarjoamaan tietojärjestelmiä maakuntien käyttöön vielä niiden käynnistysvaiheessa.

Projektin lopputuotokset on julkaistu 1.0 versiona muokattavassa muodossa. Tuotokset ovat sekä tunnistettujen päävaihtoehtojen kuvauksia ja arviointeja että työkaluja maakuntien omaan arviointiin ja päätöksenteon tueksi. Kuvauksia täydennetään sote- ja maku-uudistuksen suunnittelun ja toimeenpanon edetessä ja mm. valinnanvapausmallia koskevien toteutusyksityiskohtien ja lainsäädännön tarkennuttua. Linkki lopputuotoksiin.

Tagit
Hanna Menna

Hanna Menna

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
Vastuualueet
  • avoimien tuotteiden hallintaa koskevan palvelun implementointi ja käyttöönotto
  • analytiikka ja tiedon hyödyntäminen Kuntaliitossa ja Kuntaliiton palveluiden tukena
  • ekosysteemien ja avoimen kehityksen edistäminen asiakkaiden ja sidosryhmien hankkeissa