Tule mukaan Viisaan liikkumisen verkostoon!

Liikkuminen ja liikenne ovat aihepiirejä, jotka koskettavat lähes jokaista kunnan toimialaa ja sektoria. Viisaan liikkumisen verkosto VILI on asiantuntijaverkosto, joka tarjoaa monipuolisesti tietoa kestävän liikkumisen edistämisestä ja sen monista hyödyistä.

Kunnalla on viisaan liikkumisen edistämisessä moniulotteinen rooli. VILI-verkoston jäseninä on kunnista esimerkiksi yhdyskuntatekniikan-, terveys-, liikunta- ja opetussektorin asiantuntijoita. Kestäviin kulkutapoihin ohjaamisessa parhaat tulokset saadaankin usein juuri poikkihallinnollisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. VILI-verkoston tavoitteena on tuoda tukea kestävän liikkumisen edistämiseen sekä terveys-, ympäristö-, taloudellisuus- ja turvallisuusnäkökulmista.

Kuntaliitto kannustaa kuntia liittymään Viisaan liikkumisen verkostoon. VILI-verkoston uutiskirjeistä, tapahtumista ja webinaareista kuulet, mitä kestävän liikkumisen kentällä tapahtuu ja miten kunta voi omalla toiminnallaan ohjata sekä kuntalaisia että omia työntekijöitään liikkumaan kestävämmin. Verkoston kautta saat myös tietoa avoinna olevista rahoitushauista. Verkoston jäsenyys on maksuton eikä se sido mihinkään. Motiva Oy koordinoi VILI-verkostoa Liikenneviraston toimeksiannosta.

Lisätietoa

Tagit