USO-verkosto tukee kuntia muutoksen johtamisessa

USO Uuden sukupolven organisaatiot -verkostoprojekti on aloittanut neljännen kaksivuotisen toimintakautensa. USO on Kuntaliitto-konsernin ja osallistujakuntien yhteinen verkosto, joka pyrkii kirkastamaan tulevaisuuden kunnan toimintaa ja kehittämään kuntien johtamista. Muutosjohtamisen tuen ohella USO-kunnat saavat tukea konserni- ja verkostojohtamiseen sekä strategiatyöhön.

USOsta mm. konsultointia ja vertaistukea

Osallistujakuntien edustajat kokoontuvat säännöllisin väliajoin seminaareihin, joiden teemat pyrkivät ajankohtaisuudellaan vastaamaan kuntien senhetkisiin muutostarpeisiin. Kunnat saavat hyödyntää FCG:n kuntakohtaisesti kohdennettua konsultointitukea, esimerkiksi työpajojen muodossa.

USO välittää tietoa ja tuottaa monipuolista materiaalia, jota kunnat voivat kehittämistyössään hyödyntää. Juuri tällä hetkellä työn alla on videomateriaalia strategiatyön tueksi sekä muistilista kuntien muutoksen johtamisen avuksi.

Toisaalta USO toimii alustana, jolla kuntien on mahdollista löytää vertaisiaan kehittämiskumppaneita ja jakaa arvokkaita kokemuksia. Tätä tarkoitusta varten USO järjestää erikokoisille ja tyyppisille kunnille myös omia vertaisseminaarejaan, joiden teemoja pystytään tarkemmin kohdistamaan juuri tietyntyyppisten kuntien tarpeet kohtaaviksi.

USO-verkoston toimintaa kehitetään neljännellä kaudella suuntaan, jossa vertaiskokemusten jakaminen ja keskustelu onnistuisivat vaivattomasti verkossa myös varsinaisten tapahtumien välillä.

Liity verkostoon

Vaikka USOn neljäs kausi onkin jo käynnissä, on verkoston toimintaan mahdollista vielä tulla mukaan esimerkiksi uusien valtuustojen aloittaessa toimintansa.

Tällä hetkellä USO-verkostossa on mukana 28 eri kokoista kuntaa eri puolilta Suomea. Jotkut kunnista ovat olleet mukana verkoston toiminnassa sen alkuajoista lähtien, mutta toisille tämä on ensimmäinen kausi. USO-kuntia yhdistää halu ennakoivaan johtamisen kehittämiseen.

Lisätietoja USO-verkostosta saa projektipäällikkö Jarkko Majavalta. Katso myös USO-projektin esittelysivu >>

Tagit