Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Maahanmuutto

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

Muutto ulkomailta Suomeen on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Ulkomaalaisväestö on lähes kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Vuonna 2016 Suomessa asui lähes 244 000 ulkomaan kansalaista. Ulkomaan kansalaisten määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 330 000 henkeen ja vuoteen 2030 mennessä noin 500 000 henkeen.

Maahanmuutto keskittyy suurimpiin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Pääkaupunkiseutu on erityisasemassa. Tämä koskee sekä työn, opiskelun tai perhesiteiden perusteella tapahtuvaa muuttoa, että pakolaisuudesta johtuvaa maahantuloa. Pienelle tai väestömääräänsä menettävälle kunnalle maahanmuutto voi olla mahdollisuus vahvistaa väestöpohjaa ja elinvoimaa, mikäli alueen vetovoimaisuutta maahanmuuttajien asuinkuntana voidaan lisätä ja ylläpitää.

Kunnissa on tarpeen suunnitella maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä etukäteen osana kunnan strategista kehittämistä. Kansainvälistyvä toimintaympäristö ja monikulttuurinen asiakaskunta edellyttävät kunnilta uudenlaista palveluosaamista. Maahanmuuttajien verkostot ja osaaminen tulisi nähdä myös elinkeinoelämän voimavarana.

Minkälaisia vaikutuksia ja kehittämistarpeita maahanmuutto asettaa omassa toimintaympäristössäsi?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

Tags