Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Välitystalous

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

Maailman suurimmalla kaupalla (Alibaba) ei ole lainkaan omia varastoja. Maailman suurimmalla hotelliketjulla (Airbnb) ei ole lainkaan omia hotellihuoneita. Maailman suurimmalla henkilökuljetusketjulla (Uber) ei ole lainkaan omaa kuljetuskapasiteettia. Edellä mainittujen yritysten yhteinen nimittäjä on välitystalous, joka kasvaa maailmanlaajuisesti ja myös kansallisesti varsin nopeasti. Samalla se muuttuu yhä ammattimaisemmaksi liiketoiminnaksi. Välitystalouden toimijat haastavat perinteiset toimijat, lainsäädännön, viranomaisvalvonnan sekä työehtosopimus- ja verojärjestelmän. Myös yhä useampi suomalainen tulee todennäköisesti tulevaisuudessa saamaan elantonsa välitystaloudesta.

Kuntien toiminnan näkökulmasta välitystalous voi näyttäytyä kuntalaisten itseohjautuvan toiminnan katalyyttinä ja alustana. Käytännön esimerkkeinä tästä ovat erilaiset aikapankki- ja naapuriapuun liittyvät alustat, joiden kautta voidaan toteuttaa niin sanottua pientä sosiaalipolitiikkaa paikallistasolla. Kunta voi toimia tämän tyyppisissä asioissa yhä enemmän mahdollistajan roolissa tulevaisuudessa.

Minkälaisia vaikutuksia ja kehittämistarpeita välitystalous asettaa omassa toimintaympäristössäsi?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

 

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

Tagit