Vinkkejä sateenkaarinuorten huomiointiin kuntien harrastetoiminnassa

Nuorten harrastamisesta on lähiaikoina käyty vilkasta yhteiskunnallista keskustelua. Nuorille puuhataan muun muassa harrastustakuuta, joka takaisi valmistelijoiden mukaan harrastuksen jokaiselle nuorelle. Kun tavoitteeksi halutaan asettaa mieluisan harrastuksen löytyminen jokaiselle nuorelle, on kiinnitettävä huomiota niihin rakenteisiin, jotka tällä hetkellä ylipäätään ovat nuorten harrastamisen esteinä. Sateenkaarinuorten eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten harrastamisen mahdollistamiseksi tarvitaan toimia myös kunnissa.

Jos nuorella ei ole tietoa siitä, miten hyvin yhdenvertaisuus on harrastuksessa huomioitu, voi aloittamiselle olla suuri kynnys. Setan nuorisotoimikunta nosti kevään aikana kampanjassaan Aidosti Avoin – Hyvä harrastus sateenkaarinuorelle! keskusteluun monia keinoja, joilla harrastuksia voidaan muuttaa avoimemmiksi sateenkaarinuorille. Tiedämme, että monet sateenkaarinuoret jättävät aloittamatta harrastuksia syrjinnän pelossa.

Kampanjalla haluttiin nostaa esiin jo nykyisellään hyvin sateenkaarinuoret huomioivia harrastuksia ja toisaalta levittää tietoa hyvistä käytänteistä muillekin harrastuksen järjestäjille, jotta entistä useampi harrastus olisi jatkossa saavutettavampi kaikille nuorille. Kannustamme harrastuksen järjestäjiä hankkimaan työkaluja yhdenvertaisuuden edistämiseen esimerkiksi tilaamalla henkilökunnalle Setan koulutusta tai perehtymällä saatavilla oleviin yhdenvertaisuussuunnittelun oppaisiin.

Koulutuksen ja lisätiedon hankkimisen lisäksi muutoksia voi tehdä jo nyt! Harrastuspaikkojen osalta keskeisiä parannuskohteita ovat sukupuolineutraaleiden wc-tilojen saatavuus ja sukupuolen moninaisuuden huomioivat pukuhuonekäytänteet. Toimintakulttuurin osalta tärkeää on tietoisuus sukupuoli- ja heteronormien olemassaolosta ja nuoren kohtaaminen ilman ennakko-oletuksia sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tiedotuksessa voidaan tehdä moninaisuus näkyväksi esimerkiksi kuvavalinnoilla ja tuoda aktiivisesti esiin, että toiminta on syrjinnästä vapaata, moninaisuutta arvostetaan ja kaikki ovat tervetulleita mukaan. Lomakkeissa, jäsenkorteissa ja vastaavissa yhdenvertaisuutta voi edistää huomioimalla sukupuolen moninaisuus ja sateenkaariperheiden olemassaolo.

Harrastusten avoimuus ei ole pelkästään esittämämme toivomus, vaan sen taustalla on nykylainsäädäntö, joka vaatii, että julkiset toimijat edistävät aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lain paras toteutustapa on toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnittelu, jossa luodaan yhdessä nuorten kanssa tavoitteita ja työkaluja käytännön yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. On tärkeää varmistaa, että tällöin mukana on myös vähemmistöihin kuuluvia nuoria.

Myös sateenkaarinuorten omille tiloille ja harrastuksille on tilausta, mikä on ilahduttavasti huomattukin monissa kunnissa. Esimerkiksi Espoossa sateenkaarinuoret ovat saaneet oman nuorisotilan, kun taas Vantaalla ja Porvoossa sateenkaarinuorille pidetään omia iltoja. Helsingissä ja monissa muissa kunnissa nuorisotoimi tekee yhteistyötä Setan jäsenjärjestöjen kanssa tarjoamalla esimerkiksi tilat toiminnalle.

Miten juuri sinun kuntasi voisi paremmin edistää sateenkaarinuorten yhdenvertaista osallistumista? Katso kaikki kampanjaa varten tuotetut sateenkaarinuorten vinkit harrastusten järjestäjille täällä (linkki: https://www.dropbox.com/sh/ea8oof51vmvh5dl/AABkNf8rd6WQL8dB-vadhbKNa?dl=0&preview=tarkistuslista.pdf).

Kysymyksiin vastaa myös Setan nuorisotyön koordinaattori Heta Hölttä: heta.holtta@seta.fi ; 044 301 3020

Kirjoittajat: Lili Pakalén, nuorisotoimikunnan puheenjohtaja, Seta ry; Heta Hölttä, nuorisotyön koordinaattori, Seta ry.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta ja Kuntaliitto tekevät parhaillaan yhteistyötä kaksivuotisessa EU-rahoitteisessa Rainbow Rights -hankkeessa, jossa edistetään lhbti-yhdenvertaisuutta paikallis- ja aluetasolla.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.