Yhteisöjen täydennysmaksut ja ensiarviot marraskuun oikaisusta veroilmoitustietojen perusteella

verotus

Verohallinto on poiminut ennakolliset verotiedot niiden verovuoden 2016 veroilmoitusten perusteella joihin ei ole tehty muutoksia tai joihin tehdyt korjaukset on ehditty käsitellä 8.5.2017 mennessä.

Ennakkotiedot ovat tässä vaiheessa parhaimmillaankin vain suuntaa antavia, koska pääosa itse ilmoitettavista vähennyksistä ja pääomatuloista on vielä käsittelemättä eivätkä näy tiedoissa. Joitain johtopäätöksiä ennakkotiedoista voidaan kuitenkin tehdä. Tämän hetkisten tietojen valossa kuntien ryhmäosuutta oltaisiin marraskuussa oikaisemassa ylöspäin. Ennakkotiedot näyttävät kuntien kannalta reilua positiivista oikaisua, mutta tietoja on syytä oikaista alaspäin aiempien vuosien tietojen perusteella. Verohallinnon mukaan kahden viime vuoden perusteella kuntien positiivinen oikaisu pienenee toukokuun ennakkotiedoista verotuksen valmistumiseen mennessä reilut 200 miljoonaa euroa. Muokaten ennakkotietoja aiempien vuosien kehityksen perusteella Verohallinto päätyi siihen, että kuntaryhmän positiivinen oikaisu voisi olla reilut 100 miljoonaa euroa. Jos kehitysennustetta korjataan vielä valtionvarainministeriön pääomatulo- ja kunnallisveroennusteella, niin kuntien positiivinen oikaisu olisi enää noin 45 miljoonaa euroa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että toukokuun ennakkotietojen valossa on vaikea tehdä kovin tarkkaa ennustetta marraskuun oikaisusta. Kaikki tiedot viittaavat kuitenkin siihen, että kuntaryhmän osalta oikaisu tulisi olemaan jonkin verran positiivinen. Kuntaliiton tämän hetken arvion mukaan noin 40-100 miljoonaa euroa. Arviot tarkentuvat seuraavien ennakkotietojen julkaisun jälkeen kesäkuun puolivälissä.

Yhteisöjen täydennysmaksut ja toukokuun tilitys

Joulukuussa tilikautensa päättäneet yhteisöt ovat huhti-toukokuun vaihteeseen mennessä voineet maksaa verovuoteen 2016 kohdistuvia täydennysmaksuja korottomasti. Ensivuodesta alkaen täydennysmaksuja voi maksaa korottomasti ainoastaan yhden kuukauden ajan tilikauden päättymisestä (HE 237/2016). Täten täydennysmaksujen tilitykset tulevat verovuodesta 2017 alkaen pääosin aikaistumaan kolmella kuukaudella.  

Alkuvuonna kertyneiden täydennysmaksujen määrä on vastannut veroennustekehikkoon sisältyvää yhteisöveroennustettamme pääosin varsin hyvin. Verohallinnon ilmoituksen mukaan yksittäisen yrityksen maksama lähes 700 miljoonan euron täydennysmaksu tulee kuitenkin näkymään toukokuun tilityksiä korottavana tekijänä ennusteen mukaisen kehityksen päälle. Kuntien osuus kyseisestä täydennysmaksusta on noin 200 miljoonaa euroa. Verohallinto selvittää täydennysmaksun pysyvyyttä. Ensiarvioiden perusteella kyse on erästä, joka on maksettu varmuuden varalta ja tultaneen palauttamaan yrityksen veronpalautuksena loppuvuodesta. Jos näin käy, niin vastaava noin 200 miljoonan euron erä vähennetään kuntien tilityksistä joulukuussa.

Tagit