Kielisaareke-seminaari

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
On-line
Hinta (ilman ALV)
0.00€
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto

Ohjelma klo 13.30-16.00

Korta anföranden kring aktuella teman med avslutande diskussion om hur språköarna 
kan stödjas

  • Aktuellt inom svensk utbildning (Kurt Torsell, Utbildningsstyrelsen) 
  • Nationalspråksstrategin 2021 (Anna Kiiskinen, Justitieministeriet) 
  • Hälsningar från språköarna (Sampo Backman, Uleåborg och Gun-Britt Lindberg-Juutilainen Jyväskylä) 
  • Åbo akademis språköprojekt (Tom Gullberg, Åbo akademi)
  • Rätt till svensk utbildning (Minna Lindberg, Kommunförbundet)
  • Hur kan språköarna stödjas? (Kommentarer och avslutning, Undervisnings- och kulturministeriet)
Tags