Julkaisun kansi

Kuntatalous - monen muuttujan summa

Tekijät
Valkeinen Tuija & Vuorento Reijo (toim.)
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Julkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti, mutta tiivistetyssä muodossa. Oppaan tarkoitus on antaa luottamushenkilöille näkökulmaa kuntatalouden maailmaan
pohjaksi oman kunnan talousasioiden päätöksenteolle.

Julkaisu kattaa kuntatalouden rakenteen ja olennaiset piirteet, merkityksen osana
kansantaloutta sekä kunta-valtiosuhteen. Käsillä oleva julkaisun neljäs painos sisältää kuntatalouden päivitetyt tiedot. Opas soveltuu myös kuntatalouden oppikirjaksi. Oppaan ovat kirjoittaneet Suomen Kuntaliiton asiantuntijat.

4. uudistettu painos
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,9 Mt
ISBN
ISBN 978-952-293-746-9
Sivumäärä
78
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto