Motivan Ekohankintaverkosto

Ympäristölähtökohtien huomioiminen julkisissa hankinnoissa on Motivan Ekohankintaverkoston periaatteena. Mukana verkostossa on erilaisia toimijoita, jotka tekevät julkisen sektorin hankintoja, kuten muun muassa kuntia, koulutuskuntayhtymiä ja valtion virastoja.

Verkosto edistää toimijoiden välistä yhteistyötä julkisten hankintojen ympäristönäkökulmien osalta. Lisäksi verkostossa kerätään ja jaetaan tietoa. Selvityksiä tehdään muun muassa hankintojen ympäristökriteereistä, hankintakäytännöistä ja markkinakartoitusten tekemisestä.

Verkostossa pyritään toimimaan käytännönläheisesti ja huomioimaan toimijoiden yksilölliset tarpeet tilanteiden mukaan. Verkoston tarkoituksena on myös kehittää ja parantaa palveluita sekä tuotteita. Verkosto kokoontuu pari kertaa vuodessa, jolloin hankinnoista vastaavat toimijat voivat jakaa kokemuksiaan kestävistä hankinnoista.

Lue lisää: