Kuntaliittolaisten yhteystiedot

Täältä löydät kaikkien kuntaliittolaisten yhteystiedot. Palveluneuvontaa varten suosittelemme käyttämään ensisijaisesti neuvontapyyntölomaketta. Kuntaliiton yleinen sähköpostiosoite on asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi

Kuntaliiton viestintätiimi palvelee median edustajia arkisin kello 9-16, p. 050 300 4968. 

Kuvapankista löytyy osasta kuntaliittolaisia painokelpoisia kuvia. Kuntaliiton hallituksen ja valtuuskunnan tiedot löydät näiden linkkien takaa.

Juha-Matti Kiviluoto

Juha-Matti Kiviluoto

Lakimies
Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2254, +358 50 441 0554
Vastuualueet
 • Kuntaliiton valtuuskunnan ja hallituksen päätöksenteon tuki
 • yleinen hallinto-oikeus ja kuntaoikeus
 • päätöksenteko, muutoksenhaku ja oikeudenkäyntimenettelyt
 • vaali- ja puoluelainsäädäntö
 • maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen juridiikka
Kirsi Lamberg

Kirsi Lamberg

Lakimies
Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2250, +358 50 420 5679
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • päätöksenteko ja muutoksenhaku
 • julkisuuslaki
 • opetustoimen lakiasiat
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
 • alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädäntö
 • rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvät juridiset kysymykset
 • luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluun liittyvät juridiset kysymykset
Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Vastuualueet
 • ympäristönsuojelulainsäädäntö
 • jätelainsäädäntö
 • maa-aineslaki
 • ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö