Kuntaliittolaisten yhteystiedot

Täältä löydät kaikkien kuntaliittolaisten yhteystiedot. Palveluneuvontaa varten suosittelemme käyttämään ensisijaisesti neuvontapyyntölomaketta. Kuntaliiton yleinen sähköpostiosoite on asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi

Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä. Kuvapankista löytyy osasta kuntaliittolaisia painokelpoisia kuvia.

Juha-Matti Kiviluoto

Juha-Matti Kiviluoto

Lakimies
Lakiyksikkö, Hallintotiimi
+358 9 771 2254, +358 50 441 0554
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • päätöksenteko, muutoksenhaku ja oikeudenkäyntimenettelyt
 • rikosprosessit
 • maankäyttö ja rakentaminen
 • asumisen rahoitus ja juridiikka sekä vuokrasopimukset
Kirsi Lamberg

Kirsi Lamberg

Lakimies
Lakiyksikkö, Hallintotiimi
+358 9 771 2250, +358 50 420 5679
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • päätöksenteko ja muutoksenhaku
 • julkisuuslaki
 • opetustoimen lakiasiat
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
 • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
 • luonnonsuojelulainsäädäntö
 • liikenteen lainsäädäntö
 • asumisen lainsäädäntö
Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Vastuualueet
 • ympäristönsuojelulainsäädäntö
 • jätelainsäädäntö
 • maa-aineslaki
 • ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö