Yleiskirje 6/2022, 17.8.2022, Jarkko Lahtinen

Suomen Kuntaliiton uusi suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista loppuvuodelle 2022

Johtuen tänä vuonna tapahtuneesta perhepäivähoidon kustannuksiin vaikuttaneista hintojen korotuksista Suomen Kuntaliitto on päättänyt tarkistaa aiemmin antamaansa perhepäivähoidon kustannuskorvaussuositusta.

Suomen Kuntaliitto lähettää oheisena puolivuotisindeksillä korjatun suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista alkaen 1.7.2022. Muilta osin suositusta ei ole muutettu.

Kuntaliitto on keskustellut asiasta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa.

Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat.

Aiemmin annetun suosituksen korvaushinnat korotetaan tammi- kesäkuun 2022 hinnoista toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksit ovat Tilastokeskuksen julkaisemat.

Lisätiedot:

Jarkko Lahtinen, puh. 09 771 2714

Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:

Eeva Vesterbacka, puh. 040 7015507
Eeva Nypelö, puh. 050 343 3034

Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus

Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.7.–31.12.2022 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Työnantaja voi halutessaan korottaa suosituksen mukaisia tasoja, mikäli se katsoo kustannuskorvauksen tason olevan riittämätön. Suluissa mainittu aiemmin annettu suositus.

 

 alle kouluikäinen/ koululainen

 aamiainen tai välipala tai iltapala, € 

 0,83 (0,76)/ 1,08 (0,99)

 lounas tai päivällinen, €

 1,97 (1,80)/ 2,56 (2,33)

 muu kustannus, €/päivä

 1.97 (1,88)/ 1,97 (1,88)

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

Muilta osin aiemmin annettua suositusta ei ole muutettu.

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta                             
Johtaja                                        
Hyvinvointi- ja sivistysyksikkö

Jarkko Lahtinen
Kehittämispäällikkö
Hyvinvointi- ja sivistysyksikkö

                                                                          

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista