Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartasta keskustelutilaisuus

Valtiovarainministeriöllä on käynnissä työ ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartan laatimiseksi. Tiekartalle tavoitellaan sataa ensimmäistä kansalaisten tai yritysten käyttämää julkisen hallinnon palvelua, joissa sähköinen palvelukanava on ensisijainen.

Palvelujen tunnistamisen rinnalla arvioidaan, millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia sähköisen asioinnin muuttaminen ensisijaiseksi edellyttää. Hallituksen aiemman linjauksen mukaisesti Suomessa siirrytään ensisijaisesti sähköisen postilaatikon käyttämiseen vuonna 2018.

Valtiovarainministeriö järjestää 8.5.2017 sähköisten palvelujen tiekartasta ja siihen liittyvistä lainsäädäntökysymyksistä keskustelutilaisuuden. Ilmoittautuminen ja ohjelma.

Tiekarttaa valmistellaan avoimesti eri viranomaisten kanssa kevään 2017 aikana, ja se on tarkoitus toimeenpanna vuosien 2017–2021 aikana. Työtä varten on asetettu joulukuussa 2016 työryhmä. Tavoitteena on tehdä tiekartasta jatkuvasti päivitettävä digitalisoinnin suunnannäyttäjä.

 

Tagit