Uusi opas: Yhteisöt innovoimaan

Yhteistyö ja asukkaiden mukaan saaminen on entistä tärkeämpää paikallisten palvelujen ja olojen kehittämisessä. Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen hankkeessa on tuotettu opas yhteisöllisen innovoinnin tueksi.

Opas julkaistiin 25.4. yhteisöllisen innovoinnin tuotteistusprojektin päätösseminaarissa Kuntatalolla. Tuotteistushanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Yhteisöllinen innovointi kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä ja samansuuntaisten tehtävien ja tulevaisuuden visioiden synkronointia. Prosessin keskiössä on johdon ja työntekijöiden yhteistyön ja vuoropuhelun vahvistaminen organisaatioiden rajat ylittäen.

Ohjattu prosessi ja laaja osanotto

Yhteisöllisellä innovoinnilla saadaan koko yhteisön resurssit entistä paremmin käyttöön ja palvelut monipuolisemmiksi. Ohjattu prosessi antaa vauhtia yhdessä tekemiseen. Kehittämisprosessin avulla eri tahot voivat kehittää työtään ja palveluitaan kevyesti ja ketterästi. Prosessin aikana kehittämiseen osallistuu iso joukko eri toimijoita.

- Monien aktiivisten henkilöiden lisäksi tarvitaan mahdollisimman laaja joukko toteuttamaan kokeilevaa yhteistyötä, kannustavat tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen ja kirkkoneuvos Pekka Huokuna.

Mallin käyttöä tukevat e-kirja ja fasilitaattorin opas aputyökaluineen. Fasilitaattorin oppaan mukaan toteutetut tilaisuudet rohkaisevat matalan kynnyksen kokeiluihin. Toistettuna kehittämisprosessi saadaan juurrutettua yhteisön kulttuuriin.

Vuoden kokeiluteko oppaan pohjana

Toimintamalli sai alkunsa Työelämä 2020 -hankkeen eri toimijoiden kohdatessa. Yhteinen tarve paikallisten yhteisöjen yhteistyön syventämisestä tuotti ensimmäisen yhteisöllisen innovoinnin toimintamallin, jota pilotointiin Ilomatsissa ja Viitasaarella vuonna 2015. Tämän pohjalta piloteille myönnettiin myös vuoden kokeiluteko-maininta.

Toimintamallia lähdettiin 2016 vuoden lopulla jatkokehittämään yhdessä eri kuntien, seurakuntien ja fasilitaattoreiden kanssa Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen tuotteistushankkeessa. Hankkeessa työstettiin kokemuksia aikaisemmista piloteista ja pohdittiin tuotteen rajoja ja mahdollisuuksia. Lopulta simuloitiin uutta versiota Yhteisöllisestä innovoinnista, minkä pohjalta koostettiin kehittämisprosessista opas.

Opas selvittää, mistä kehittämisprosessissa on kyse ja miten sitä voi hyödyntää. Opas koostuu toimintamallin yleisesittelystä ja ohjeista eri toimijoille mallin eri vaiheissa. Prosessi on visualisoitu helposti sisäistettävään muotoon.

Maksuton opas ”Yhteisöllinen innovointi: Uutta luova yhteistyömalli” löytyy e-kirjana TÄÄLTÄ.

 

Lisätietoja:

Ville Nieminen

Etunimi
Ville
Sukunimi
Nieminen
asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2749
Kännykkä
+358 50 564 6622
Vastuualueet
  • Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti
  • Hyvinvoinnin edistäminen ja -johtaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Kuntamuutostiimi