Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

Älykkäät teknologiat mullistavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sairauksien hoidon. Älykodit, päälle puettava hyvinvointiteknologia, oma- ja itsehoitopalvelut sekä koneelliset hoitoarviot tulevat lisääntymässä määrin olemaan arkipäivää lähitulevaisuudessa. Maantieteestä riippumattomat palveluprosessit tulevat mahdollisiksi. Teknologia edellä mainittuihin on pitkälle jo olemassa.

Varsin piankin voimmekin olla tilanteessa, jossa esimerkiksi perusterveydenhuollon lääkärivastaanotto fyysisinä tilana ja prosessina on tarpeeton ja siirtynyt älypuhelimeen tai tietokoneelle: ei-raskaaseen diagnostiikkaan liittyvät prosessit voidaan toteuttaa kokonaan ihmisten kotoa käsin koneellisesti. Vakavampien sairauksien hoidossa, esim. kirurgiassa puolestaan robotiikka tulee muuttamaan prosesseja radikaalilla tavalla.

Henkilökohtainen hyvinvointi kiinnostaa. Ennaltaehkäisevää hyvinvointiteknologiaa, kuten vaikkapa hyvinvointirannekkeita, on lisääntyvässä määrin käytössä, joka kertoo henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyvästä trendistä ja arvojen muuttumisesta.

Minkälaisia vaikutuksia ja kehittämistarpeita älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia asettavat omassa toimintaympäristössäsi?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

Tags