Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.01.01 MYR:n toiminnan järjestäminen ja päätöksenteko

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.01 MYR:n toiminnan järjestäminen ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

MYR:n antamat lausunnot (mm. rakennerahasto-ohjelma valtakunnallisista teemoista,

maaseuturahaston tai muista aluekehityksen hankintasuunnitelmista,

sitovat lausunnot alueellisiin suunnitelmiin sisältyvistä hankehakemuksista)

Hankekokonaisuuksien valmisteluun ja edistämiseen liittyvät asiakirjat.

Hankkeiden toteuttamiseen liittyvät asiakirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Katso ao. hankeprosessi ne jotka asiakirjat jotka eivät sisälly

EURA 2014- järjestelmään säilytetään ao. ohjeistuksen mukaan

 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.01 MYR:n toiminnan järjestäminen ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Esityslistat ja pöytäkirjat

 
Huomautukset:

Katso 00 Yleishallinto, kohta 00.02.04.00 Päätöksenteko

 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.01 MYR:n toiminnan järjestäminen ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimintasuunnitelma

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.01 MYR:n toiminnan järjestäminen ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimintakertomus

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Toimintakertomus