Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.08.03 Todentamisviranomaisen tehtävät

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.03 Todentamisviranomaisen tehtävät
 
Asiakirjan tietosisältö:

Komissiolle toimitetut säädösten mukaiset asiakirjat (mm. sääntöjenvastaisuusilmoitukset, erilaisiin arviointeihin ja selvityksiin liittyvät asiakirjat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Selvitys