#kekekekkerit

Kestävä kehitys koulutuksessa - kunta vaikuttajana ja mahdollistajana

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtuman järjestäjä
Suomen Kuntaliitto

Teams-verkkotilaisuus (14.00-15.30):

Tilaisuuden avaus, fasilitoijana erityisasiantuntija Mari Sjöström

Tutkija-alustus Askelmerkkejä kestävää koulutusta kehittäville kunnille, apulaisprofessori Ilkka Ratinen, Lapin yliopisto 

Keskustelu kuntaesimerkein: Lasten ja nuorten kasvatus- ja koulutuspalvelut uuden edessä
Minna Rovio, opetuspalveluiden päällikkö, Imatran kaupunki
Petra Larvus, opetuksen suunnittelija, Lahden kaupunki
Tanja Tuulinen, ympäristökasvatuksen asiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus
Jenni Kauppila, vaikuttamistyön vastaava, YK-liitto
Keskustelun juontaa kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto

Keskustelu: Aikuiset ja koulutus - Miten koulutuspalveluilla vastataan monipuolisiin tarpeisiin ja kestävän kehityksen vaateisiin?
Riikka-Maria Yli-Suomu, liiketoiminnanjohtaja, Omnia sekä työllisyysrahaston selvityshenkilö, Sosiaali- ja terveysministeriö
Pekka Fredriksson, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, Oulun kaupunki
Keskustelun juontaa erityisasiantuntija Sami Niemi, Kuntaliitto

Loppupuheenvuoro kestävä kehitys edellyttää uudenlaista osaamista
yliopistotutkija Mikael Puurtinen