Yleiskirje 42/97, 1.12.1997, Outi Raitoaho/aha

Kysely tasa-arvotoimikunnista ja -suunnitelmista ym.

Suomen Kuntaliitto tehostaa yhteydenpitoa tasa-arvoasioissa kuntiin ja kuntayhtymiin. Tämän vuoksi pyydämme täyttämään yleiskirjeen liitteenä olevan kyselyn tasa-arvotoimikunnista ja -suunnitelmista ym. Vastaus tulisi lähettää 15.12.1997 kyselylomakkeessa mainitulla osoitteella tai faksilla.

Kyselylomakkeen yhteystiedot pyydämme lähettämään erikseen myös Tasa-arvovaltuutetun toimistoon, joka lähettää maksutta tasa-arvoasioita koskevaa materiaalia.

Mikäli kunnassanne/kuntayhtymässänne ei vielä ole tasa-arvosuunnitelmaa, voitte tilata maksutta Tasa-arvovaltuutetun toimistosta ohjeen suunnitelman laatimista varten. Ohje on nimeltään Tasa-arvon työkalupakki (Tasa-arvoesitteitä 2/1996).

Kirje pyydetään toimittamaan kuntien ja kuntayhtymien tasa-arvoasioista vastaaville ja palkka-asiamiehille.

Lisätiedot:
Outi Raitoaho, puh. (09) 771 2472
Salme Sauvonsaari, puh. (09) 771 2457

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Prättälä
lakiasiain päällikkö

Outi Raitoaho
lakimies

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista