Yleiskirje 19/80/2008, Pasi Pönkä/eg, 5.6.2008

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverolliseksi hakeutuminen

Verohallinto on antanut ohjeen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverolliseksi hakeutuminen (dnro 1962/40/2007, 31.12.2007), jonka pohjalta Kuntaliitossa on laadittu kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverolliseksi hakeutumisesta erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta muistio, joka pohjautuu kyseiseen verohallinnon ohjeeseen.

Kuntaliiton laatimassa muistiossa on käsitelty myös kiinteistöyhtiöiden -käsitettä ja kiinteistön luovutuksia arvonlisäverotuksessa sekä arvonlisäverolliseksi hakeutumista.

Pyydämme toimittamaan tämän yleiskirjeen tiedoksi kunnan tai kuntayhtymän taikka kuntien kiinteistöyhtiöiden taloudesta vastaavalle.

 

Lisätiedot:
Pasi Pönkä, puh. (09) 771 2230

 

Liite 
Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi  hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta)

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kari Prättälä    
lakiasiain johtaja

Pasi Pönkä
lakimies

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista