Yleiskirje 25/80/2011, Pasi Pönkä/eg, 30.11.2011

Kunta voi hakea velkasaatavaansa internetin kautta

Oikeusministeriö on ottanut käyttöön uuden internet-palvelun, joka mahdollistaa riidattoman velkomusasian vireillepanon käräjäoikeudessa sähköisesti internetin kautta. Uusi vireillepanotapa palvelee erityisesti pieniä kuntia. Suurten kuntien tarpeisiin soveltuu paremmin perinteinen Santra- välitystapa, josta tarkemmin jäljempänä.

​Nyt toteutettu uudistus parantaa kuntien mahdollisuuksia saattaa asia vireille käräjäoikeudessa. Asian käsittely käräjäoikeudessa nopeutuu. Kuntavelkojalle menettely merkitsee vaivatonta ja varmaa asiointia sekä asian seurannan helpottumista. Velan perinnän jatkaminen ulosotossa tapahtuu myös sähköisesti, mistä kunnilla onkin jo kokemusta. Uusi palvelu on käytettävissä tapauksissa, joissa

  • vaatimus kohdistuu vain yhteen velalliseen

  • velallinen ei ole maksanut velkaansa

  • velallinen ei kiistä velkaansa

  • velkojalla on sähköpostiosoite

Esimerkkejä tällaisista veloista ovat vuokrasaatavat ja erilaiset laskut.

Asiointiportaalin käyttö kunnissa

Sivustolla www.oikeus.fi kohdassa ”Sähköinen asiointi” voi tutustua portaalin käytön yleisohjeisiin ja hakemuksen täyttämisen yksityiskohtaisiin video-ohjeisiin kirjautumatta itse palveluun.

Palvelun käyttöä aloittaessaan kunta voi pyytää portaalin käyttäjätunnuksen oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta ns. yhteisötunnistautumista varten.

Mitä hyötyä palvelusta on

Internet-sivustolla tehty velkomusta koskeva haastehakemus tulee vireille välittömästi kun se on lähetetty. Hakija voi seurata hakemuksensa etenemistä internetissä. Tieto päätöksestä tulee kunnan ilmoittamaan sähköpostiin, jonka jälkeen asiakirja on haettavissa sähköisen palvelun kautta.

Kunta voi halutessaan jatkaa internet-asiointiaan ulosoton sähköiseen palveluun ja tehdä ulosottohakemuksen internetin välityksellä.

Perinnän prosessit oikeushallinnossa

Kunnat voivat edellä mainitun uuden vireillepanotavan lisäksi saattaa riidatonta saatavaa koskevan asiansa vireille myös

  • paperihakemuksena tai

  • pitkään käytössä olleella tiedostopohjaisella välityspalvelulla (”Santra”).

Viimeksi mainittu Santra-järjestelmä on tarkoitettu suuria hakemusmääriä lähettäville kunnille esim. suurten kuntien omille perintäyksiköille. Sähköinen vireillepano, onpa se sitten asiointiportaalin tai tiedostojen välityspalvelun kautta tehty, nopeuttaa asian käsittelyä käräjäoikeudessa, koska tallennusvaihe jää pois. Myös tarkastustarve vähenee. Lisäksi sähköinen vireillepanotapa ohjaa yksityiskohtaisesti hakemuksen tekemistä, mikä vähentää täydennystarvetta.

Alla vielä tiivistelmä sähköisestä asioinnista ja paperihakemisesta:

 

Portaali

Paperihakemus

velkomusasiat

kaikki asialajit

nopeampi vireille tulo ja käsittely

hitaampi käsittely (tallennus)

käsittelyvaihe seurattavissa portaalista ja tieto päätöksestä sähköpostiin

käsittelyn tila kysyttävissä puhelimitse tai käynnillä

ratkaisu haettavissa portaalista

ratkaisu paperitoimituksena käräjäoikeudesta

käsittelymaksu 60 e

käsittelymaksu 80 e

 

Mitä palvelu maksaa

Käräjäoikeuteen sähköisesti toimitetun velkomusasian oikeudenkäyntimaksu on tällä hetkellä 60 euroa, mikä on 20 euroa alempi kuin paperisena versiona toimitetun asian. Käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen veloitetaan käsittelymaksu erillisellä laskulla.

Muuta Sähköinen asiointi portaalin kautta ulosottoon on käytettävissä myös www.oikeus.fi:ssä Ulosotto-välilehdeltä.

Riidattomien saatavien lisäksi ulosoton palveluun voi syöttää ilman tuomiota tai päätöstä täytäntöön pantavia asialajeja.

Lisätiedot: 
Oikeusministeriössä Mika Risla, puh. 050 310 4670
Oikeusrekisterikeskuksessa Tuomas-tuki: Tuomas-tuki@om.fi
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa
- yhteisötunnistautuminen, Mika Kanervisto, puh. 050 562 6593
etunimi.sukunimi@om.fi
Kuntaliitossa Pasi Pönkä, puh. 09 771 2230, 050 648 91, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Nenonen  
varatoimitusjohtaja

Pasi Pönkä
lakimies

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista