Yleiskirje 1/2020

Vuoden 2019 yleiskirjeluettelo

 

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2019 yleiskirjeistä.

-----------

Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunförbunds cirkulär 
år 2019.

Lisätietoja / Närmare upplysningar:
Piia Huttunen, puh / tfn +358 50 5679 871, 
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi
        

SUOMEN KUNTALIITTO
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Elina Liippola                       
talous- ja hallintojohtaja        
ekonomi- och förvaltningsdirektör  

Piia Huttunen
tiedonhallinnan asiantuntija
sakkunnig, informationshantering

 

 

LIITE         Yleiskirjeluettelo 2019
BILAGA    Förteckning över cirkulären år 2019