Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kutsut informaatio- ja neuvottelutilaisuuksiin

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kutsu

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimeenpanosuunnitelman luonnoksen kommentointiin liittyvät lausuntopyynnöt, lausunnot, muistiot tai vastaavat

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Informaatio- ja neuvottelutilaisuuksien muistiot, esitykset ja ohjeet

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ministeriöiden ohjeet

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika
 
Asiakirjatyyppi:
Ohje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakunnan yhteistyöryhmän päätökset neuvotteluesityksistä ja toimeenpanosuunnitelmasta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimeenpanosuunnitelma laadinta

 
Huomautukset:

2v välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma viedään maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi, vuosittain tarkastus mahdollinen

 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hyväksytty toimeenpanosuunnitelma

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma