/ Tilastot ja julkaisut / Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat / Maakuntien liitot / Aluekehitys / Alueiden kehittämiseen liittyvien hankkeiden rahoittaminen
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.06 Alueiden kehittämiseen liittyvien hankkeiden rahoittaminen

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.00 Rakennerahasto-ohjelmat
 
Asiakirjan tietosisältö:

Sisältää EAKR- ja ESR- rahoitteisen toiminnan, alueelliset erityisohjelmat

 
Huomautukset:

Ohjelmakausi 2014-2020

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.01 Rekisteröinti
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjelmien, hankkeiden ja projektien toteuttamiseen liittyvät tiedot tietojärjestelmässä

 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS. TEM hallinnoi

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Alueelliset ohjelma-asiakirjat (sisältää rahoitustaulukot)

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Huomautukset:

Ei virallista statusta

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Komission hyväksymä ohjelma-asiakirja

 
Säilytysaika:
20 vuotta
 
Huomautukset:

TEM säilyttää

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Edustajien nimeämiseen valmistelutyöryhmään (mm. saapuneet pyynnöt ja päätökset)

 
Säilytysaika:
Ohjelman valmistuminen + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjelmien valmistelun käynnistämistä koskevat viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat, alueen tilanneanalyysit, kehittämisohjelmat ja taustaselvitykset alueittain

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton järjestämät ohjelmien valmistelua koskevat viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muiden järjestämisen ohjelmien valmistelua koskevien neuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Komission ja jäsenvaltion välisten neuvotteluista tiedoksi maakunnille saapuvia asiakirjoja

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Tiedote

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

TEM:n ohjeet ohjelmatyön valmistelusta. Ohjelmien valmisteluun liittyvät saapuneet yleiskirjeet, tiedotteet, ohjeet ja pyynnöt

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Valmisteluasiakirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjelmien aloitusvaiheeseen liittyvät asiakirjat

(mm. hallitusohjelmat, kansalliset strategiat, maakuntasuunnitelmat,

maakuntaohjelmat ja sen toimeenpanosuunnitelmat, hallintoviranomaisten kirjeet,

ohjeet ja tilaisuudet, tutkimukset, selvitykset, suunnitelmat ja tilastoaineistot)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Huomautukset:

Tarkemmat säilytysajat määritelty ao. tehtävän yhteydessä, tässä vain pohja.aineistoluonteista

 
Asiakirjatyyppi:
Valmisteluasiakirja