Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.10.00 Ohjaus

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaliiton vastaukset selvityspyyntöön

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet rahoittavien viranomaisten ohjeet, ohjelma-asiakirjat, puiteohjelmat, määräykset ja lainsäädäntö

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika
 
Huomautukset:

Seuranta ja valvonta

 
Asiakirjatyyppi:
Määräys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton ohjeet rahankäytöstä hankkeen toteuttajalle

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Ohje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

TEM:n selvityspyyntö (Maakunnan/kansallisen kehittämisrahan vaikuttavuuden arviointi)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Selvityspyyntö