Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Asialistat

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Asialistat

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Esitykset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Kirjeenvaihto (ml. sähköpostikeskustelut)

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Kirjeenvaihto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Kokouskutsut

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Kutsu

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiakirjat: Kutsut

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Kutsu

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Saapuneet lausunnot ja kommentit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Lähetetyt lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiakirjat: Osallistujaluettelot

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Luettelo

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Muistiot

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Oikaisuvaatimukset ja valitukset

 
Huomautukset:

Katso Yleishallinto kohta 00.01.06 muutoksenhaku

 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Tausta-aineistot

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Oheismateriaali

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiakirjat: Ohjelma

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Osallistumiset partneritapaamisiin ja kokouksiin ja vastaaviin liittyvät asiakirjat (ohjelmat, matkalaskut ja matkamääräykset)

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Huomautukset:

Katso 01. Henkilöstö ja luottamushenkilöt tai katso 00 Yleishallinto, 00.01.06 muutoksenhaku

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Päätökset oikaisuvaatimuksista ja valituksista

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Tutkimusraportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Julkaisujen laatimiseen liittyvät asiakirjat: Julkaisut ja raportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Selvitykset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Selvitys